אלת הצדק
בתי מלון

חוזה למלונאי
יצירתיות חוזית ועריכת הסכמים הכוללים מנגנונים לשיתוף פעולה מוצלח משולים להפקת אירוע/אירוח מיוחד ומורכב בבית המלון. חוזה שכזה מאפשר למלונאי ודאות ושקט מיוחל ולאורחים חוויה בלתי נשכחת. רצוי גם להטמיע את תכונות האופי, המסוגלות והנתינה המלונאית לתוך החוזה, ובוודאי ביישומו.
למאמר המלא...
 חוזה למלונאי

מענקים להקמה/הרחבה/השבה/הסבה של בית מלון והשקעה באטרקציות בתחום התיירות
הענקת הטבות כאמור לעיל מהווה תנופה חשובה לפעילות היזמים ומשקל מכריע בקבלת החלטתם האם להיכנס לפרויקט או אם לאו, ובסופו של יום מה שיביא לתרומת התיירות כמחולל צמיחה מרכזי למשק הישראלי. לתעשיית התיירות תרומה ישירה ומהירה ליצירת תעסוקה, צמצום הפערים ושיקום כלכלי, על כן ישנה חשיבות רבה למתן מענקים להקמה/הרחבה של בתי מלון.
למאמר המלא...
 מענקים להקמה/הרחבה/השבה/הסבה של בית מלון והשקעה באטרקציות בתחום התיירות

אחריות בית מלון לרכוש אורחיו
המחוקק מצא לנכון לקבוע את תחולת הכלל על כל השטחים הנמצאים במלון, ובכלל זה לא סייג את הכלל רק לשטח החדרים במלון. בתי המשפט קבעו לא אחת כי חובתו של המלון בשמירה על חפציו של האורח חלה גם בשטחים הציבוריים והרעיון שבבסיס קביעה זו נעוץ בכך שלבית המלון שליטה גם על הסיכונים הצפויים לנכסי האורחים בשטחים אלו. יחד עם זאת, כרסום חבותו של המלון בשטחים הציבוריים תבוא לידי ביטוי בקביעת "אשם תורם" מצידו של האורח ותיבחן בכל מקרה ומקרה.
למאמר המלא...
 אחריות בית מלון לרכוש אורחיו

לובי למורשים בלבד
כלום באפשרות בית מלון לסרב ליתן שירות מסוים, להגביל זמנית או אף למנוע את כניסת מי שאינו נמנה על אורחי בית המלון בזמן מסוים ולמקום מסוים בשטח בית המלון?
למאמר המלא...
 לובי למורשים בלבד

נגעת נסעת
לנופשים שבסופו של יום נהנים מחופשה משודרגת בהסכמה מוצע שלא לתבוע את סוכנות הנסיעות ו/או בית המלון בטענה שהזמנתם לא בוצעה במדויק וכי הדבר הסב להם נזקים כלשהם. כך גם לגבי נוסעים שלא ביטלו את ההתקשרות ותבעו את נזקיהם לאור הודעת שינוי בתוכנית הטיול, שהרי בכך הביעו דעתם כי השינוי בתוכנית מקובל עליהם. נכונים הדברים גם באשר לנוסע שמסכים לצאת לטיול ולא לבטלו תוך השבת מלוא התמורה לאחר היוודע המחיר החדש, שכן נכרת חוזה חדש.
למאמר המלא...
 נגעת נסעת

דירוג בתי מלון בישראל
על פי תקנות שירותי תיירות (בתי מלון), התשע"ב - 2012, שתכנסנה לתוקפן במחצית 2013, ההשתתפות בדירוג תהיה וולונטרית. המלונות ידורגו לפי קריטריונים שנקבעו בשיטת הדירוג בכוכבים HOTELSTARS שנהוגה ב-11 מדינות באיחוד האירופי. השיטה כוללת 270 קריטריונים על פיהם נקבעת דרגת המלון. הדירוג ינוע בין כוכב אחד לחמישה כוכבים עם אפשרות לתוספת "פלוס" כדירוג ביניים. רשימת המלונות המדורגים תפורסם באתר משרד התיירות כאשר מלון שלא נקבעה לו דרגה יצוין כ"מלון לא מדורג".
למאמר המלא...
 דירוג בתי מלון בישראל