אלת הצדק
מאמרים - כללי

חוזה לך, ברך!
חוזה נהיר וברור, פשוט אך ממצא, כזה המטמיע לתוכו את כוונת הצדדים האמיתית ושאינו משאיר מקום לעמדה כבושה, עם מנגנונים לפתרון כל קונפליקט צפוי וכן קונפליקט שאינו צפוי אך מקבל מענה המבוסס על תשתית שנקבעה מבעוד מועד לפתרונו גם בעתיד הרחוק, המותאם לצדדים הספציפיים, לאינטרסים שלהם ושל הענף בו הינם פועלים ולשינויים המתרחשים, יש בו כדי ליצור וודאות, לחסוך לצדדים הרבה זמן, כסף וכאב ראש, ולדאוג לכך שלא יתווספו כקורבנות נוספים.
למאמר המלא...
 חוזה לך, ברך!

ביטול עסקת תיירות שנעשתה במקום העסק
ניתן לבטל עסקה של שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי שנעשתה במקום העסק, בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות. עם זאת, לא ניתן לבטל רכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי האמורים להתבצע במלואם מחוץ לישראל.
למאמר המלא...
 ביטול עסקת תיירות שנעשתה במקום העסק

חובות העוסקים בענף התיירות לפי חוק הגנת הצרכן
בעסקת מכר מרחוק של שירותי תיירות רשאי הצרכן לבטל את העסקה בכתב, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת טופס גילוי בכתב (המאוחר מביניהם), ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה (לאמור: ימי עבודה) קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
למאמר המלא...
 חובות העוסקים בענף התיירות לפי חוק הגנת הצרכן

"עסקה", "דמי ביטול" ו"דמי טיפול" לעניין עסקת מכר מרחוק
מהי "עסקה" לצורך דמי ביטול עסקת מכר מרחוק של שירותי תיירות לפי חוק הגנת הצרכן? האם ההזמנה בכללותה או כל הזמנה בנפרד? האם העסקה היא עם הנוסעים כולם באותה הזמנה וניתן לגבות סך כולל של 100 ₪ או שקיימת עסקה נפרדת עם כל נוסע באותה הזמנה וניתן לגבות מכ"א 100 ₪? או שמא כל חיוב מהווה "עסקה"?
למאמר המלא...
 

המחיר שהוצג באתר האינטרנט הוא המחיר המחייב, גם אם מדובר בטעות קולמוס
באתר אינטרנט מתפרסמת חופשה חלומית במלון פאר, ובמחיר בלתי יאמן. לאחר ביצוע העסקה באינטרנט מודיעים לנופש, שכבר מפנטז על שהות במלון יוקרה במחיר של קוקטייל מצוין, כי בשל טעות אנוש פורסם באתר האינטרנט מחיר שגוי. מהו הדין?
למאמר המלא...
 המחיר שהוצג באתר האינטרנט הוא המחיר המחייב, גם אם מדובר בטעות קולמוס

סיכול קיום חוזה בתיירות
ניתן אפוא לומר שלספקי התיירות השונים עומדת הגנת הסיכול כאשר נבצר מהם לספק את השירותים. מאידך, חוק החוזים קובע את עיקרון איזון האינטרסים כאמור, לפיו הנזק יתחלק בין שני הצדדים, כי הנסיבות לא תלויות באף אחד מהצדדים. חברת תעופה הוגנת תספק טיסה במועד חלופי ובמקרים חריגים אף החזר כספי לנוסעים שנאלצו לבטל את טיסתם. בתי-מלון בעולם לעומת זאת מאפשרים ביטול הזמנה עד מספר ימים מינימאלי לפני ההגעה, לרוב ללא דמי ביטול. חרף כל האמור לעיל, דרך המלך במקרה של מניעה זמנית מבחינת נותן שירותי התיירות הינה קיום החוזה תוך התאמתו לנסיבות החדשות.
למאמר המלא...
 סיכול קיום חוזה בתיירות

האיזון הראוי של ביטול עסקה בתיירות
חברת תיירות שתקיים את הוראות חוק הגנת הצרכן לרבות חובת הגילוי בכתב ואת תקנות שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג-2003, במלואן, תזכה ליהנות מתנאי ביטול מדורגים ובעלות המתקזזת מול הפיצוי אותו עליה לשלם לספק השירותים בגין הביטול. בדרך זו תהא הגנה על צרכני שירותי תיירות מחד גיסא ועל העוסקים ההגונים בענף התיירות מאידך גיסא.
למאמר המלא...
 האיזון הראוי של ביטול עסקה בתיירות

הרחבת חובת הגילוי הנאות על חברות התעופה ועל כלל נותני השירותים בענף התיירות
גילוי נאות יוצר ודאות (אצל שני הצדדים), מונע הטעייה ומביא את העוסקים לשיפור השירות ואיכות המוצר. אשר על כן, יש להרחיב את חובת הגילוי הנאות הספציפית שחלה כיום על סוכנויות הנסיעות בלבד גם על כלל נותני השירותים בענף התיירות.
למאמר המלא...
 הרחבת חובת הגילוי הנאות על חברות התעופה ועל כלל נותני השירותים בענף התיירות

התמודדות נותן שירותי התיירות עם נזק כתוצאה מביקורת פוגענית באינטרנט
גולש כותב בפורום חברתי דברים בגנות סוכנות הנסיעות, מארגנת הטיול, חברת התעופה, בתי המלון ומדריך הטיול. כלום האחריות הישירה, לנזקים אפשריים כפועל יוצא מהתבטאויותיו, מוטלת על הגולש בלבד, ככל שמדובר בהכפשה חסרת בסיס, או שמא מוטלת אחריות כלשהי גם על ספק שירות האירוח ו/או מנהל המדיה החברתית בגין אי פיקוח ושליטה על הנעשה בפורום שבשליטתו? בהנחה שניתן לזהות את הגולש, האם ניתן לתבוע אותו ישירות בשל הוצאת לשון הרע או אפילו סתם גסות רוח? על כל אלה וכן כיצד ניתן להתמודד ולמנוע את הנזק במאמר זה.
למאמר המלא...
 התמודדות נותן שירותי התיירות עם נזק כתוצאה מביקורת פוגענית באינטרנט

פגיעה בחופש העיסוק של העוסקים בענף התיירות
השלכות תקנות ביטול עסקה על ענף התיירות הנן הרסניות. כאמור, בכדי שהפגיעה תהא מידתית יש לקבוע תנאי ביטול מדורגים, הן מבחינת מועד הביטול וגובה דמי הביטול והן מבחינת סוג העסקה והיקפה.
למאמר המלא...
 פגיעה בחופש העיסוק של העוסקים בענף התיירות

יפוג האפר הוולקני ולא יצא לנצח משפט
בית המשפט ייבחן, האם לאחר שביטלה את הטיסה כתוצאה מאירוע מסכל, נקטה חברת התעופה בכל האמצעים הדרושים להקטנת הנזק שנגרם כתוצאה מהביטול? כלום עם היוודע האירוע נערכה חברת התעופה לקיום טיסות מייד עם התפוגגות האפר הוולקני ופתיחת שעריי שמים והאם בפועל קיבלו הנוסעים סידור חלופי במועד המוקדם ביותר בסמוך לאחר האיבוק. פיצוי? אבק פורח!
למאמר המלא...
 יפוג האפר הוולקני ולא יצא לנצח משפט

לובי למורשים בלבד
יובהר ויודגש, כי בית המלון מחויב במדיניות סדורה, עקבית, ברורה וכתובה בנושא, ומצופה מבית המלון לפרט בדיוק, ומבעוד מועד, אלו מגבלות הוא מטיל בכל אחד מהשירותים והמתקנים כדי לצאת לידי חובתו בגילוי סביר ובקיום חובת תום הלב.
למאמר המלא...
 לובי למורשים בלבד

דמי טיפול כהסדר כובל
האם מתווה הפיצוי של גביית דמי טיפול על ידי חברות התעופה, במשך 3 שנים, בשיעור שיאפשר לסוכני הנסיעות לגבות מלקוחותיהם גמול סביר בעד מכירת כרטיסי טיסה הנו הסדר כובל?
למאמר המלא...
 דמי טיפול כהסדר כובל

נגעת נסעת
לנופשים שבסופו של יום נהנים מחופשה משודרגת בהסכמה מוצע שלא לתבוע את סוכנות הנסיעות ו/או בית המלון בטענה שהזמנתם לא בוצעה במדויק וכי הדבר הסב להם נזקים כלשהם. כך גם לגבי נוסעים שלא ביטלו את ההתקשרות ותבעו את נזקיהם לאור הודעת שינוי בתוכנית הטיול, שהרי בכך הביעו דעתם כי השינוי בתוכנית מקובל עליהם. נכונים הדברים גם באשר לנוסע שמסכים לצאת לטיול ולא לבטלו תוך השבת מלוא התמורה לאחר היוודע המחיר החדש, שכן נכרת חוזה חדש.
למאמר המלא...
 נגעת נסעת

עידוד למי שזקוק לעידוד – סיוע למארגני תיירות נכנסת לישראל באמצעות קרן שיווק
עידוד המארגנים הקטנים והייחודיים יגשים את מטרות הקרן להגדלת הכנסות המדינה מתיירות נכנסת, היות ומדובר בתיירות איכותית ומעמיקה, הנשארת מספר ימים רב בישראל וכזו העושה גם שימוש נרחב בשירותי הספקים המקומיים בישראל.
למאמר המלא...
 עידוד למי שזקוק לעידוד – סיוע למארגני תיירות נכנסת לישראל באמצעות קרן שיווק

עילות לביטול חוזה לרכישת יחידת נופש
לרוכשי יחידת נופש עומדת הזכות לבטל החוזה ולהפסיק לשלם עבור יחידת הנופש, כאשר יחידת הנופש תושב לחזקתה של החברה.
למאמר המלא...
 עילות לביטול חוזה לרכישת יחידת נופש

על גילוי נאות נכון ושני מסמכים חוזיים שאין בלתם
על מסמך גילוי נאות להיות ערוך בהתאם לחוק שירותי תיירות, תקנות גילוי נאות, חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו לרבות האחרונה והאקוטית – תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, וכן חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1983 וכן הלאה, שכן אחרת דינו להיפסל בהיותו בלתי שלם וממצא, לרבות משמעויות סעיפי הסל והפרשנות המתאימה שיש ליתן להם בעת ניסוח ועריכת המסמך.
למאמר המלא...
 על גילוי נאות נכון ושני מסמכים חוזיים שאין בלתם

תיאום מחירי כרטיסי טיסה הנרכשים באינטרנט בראי "המגנא כרטא" של זכויות הצרכן והתחרות החופשית
אין זה פשוט למנוע תחרות בתחום התיירות באינטרנט וקשה להאמין שחברות התעופה הזרות תעשה כן. ככל שצדדים מעוניינים בהסדר, מוטב לבדוק מנגנון של אישור הסדר כובל בין הצדדים שיבחן את טובת הציבור וישקול, בין השאר, את תרומת ההסדר הכובל לייעול השוק, הבטחת היצע מספיק, מניעת תחרות בלתי הוגנת ואת התועלת הצפויה לציבור, אשר תעלה באופן ממשי על הנזק העלול להיגרם לציבור.
למאמר המלא...
 תיאום מחירי כרטיסי טיסה הנרכשים באינטרנט בראי

דרוש שר תיירות
מזה למעלה מעשור קיימת תחלופה בלתי סבירה בעליל בתפקיד שר התיירות, אשר משום מה לא מקבל את הכבוד הראוי לו. מתי יגיע האיש שימלא את התפקיד הכלכלי, צרכני ושיווקי, הכול כך חשוב, תקופה ארוכה ומספקת לחולל את הפלא הדרוש, כדי להביא את ענף התיירות בישראל למעמדו הראוי? בכל אופן, בהצלחה למיניסטר, המתאים יש לקוות.
למאמר המלא...
 דרוש שר תיירות

להיות בטוח בנוגע לביטוח
מדובר בהספקת "חבילת תיור" מאורגנת שבמסגרתה דואגים לכל צרכיהם של הלקוחות במהלך הטיול המאורגן. בנסיבות אלה, הלקוח, כאדם סביר, רשאי להניח, שהמארגנת תדאג להוצאת ביטוח רפואי ומשנמנעה המארגנת מלהוציא ביטוח רפואי, חובה היה עליה להודיע מבעוד מועד על כך.
למאמר המלא...
 להיות בטוח בנוגע לביטוח