אלת הצדק
מעמדה המשפטי של מארגנת ומשווקת שיט ואחריות מנהליה

בת"א (ראשון לציון) 6216/07 בכר ואח' נ' כספי הפלגות קרוז בע"מ ואח' (פס"ד מיום 10.10.2011), הגישו כ- 170 נוסעים תביעה משותפת בגין נזקים ממוניים ובלתי ממוניים שנגרמו להם בשמונה הפלגות שונות באותה ספינה. התקלות החוזרות ונשנות במערכת מיזוג האוויר, חסר נמשך ושיטתי במים בעת ההפלגה, סתימות ביוב וריח רע בחדרים, היעדר מים חמים והאיחור בזמני הגעה לחופים, הצביעו על כך שחברת הספנות לא הפיקה לקחים מהפלגה אחת לאחרת.

חברת הספנות אינה הבעלים של האניה, אלא שימשה כמארגנת ומשווקת של חבילות השיט. ברם, בית המשפט קבע כי היא נושאת באחריות כבעלת דין חוזית מול הנוסעים וכי אין בתניה שהיא אינה אחראית לתקלות שבשליטת בעלי הספינה כדי לגרוע מאחריותה, היות והיא ולא אחר התקשרה עם הנוסעים בחוזי הספקה של הפלגת נופש, פרסמה ושיווקה את השיט תחת שמה, גבתה מהנוסעים לחשבונה שלה את התשלום בגין ההפלגה, קבעה את המחיר ואת תנאי ההתקשרות לנוסעים ולכבודה, קבעה את תכנון הטיול, לאן תפליג האוניה, איפה תעצור, כמה זמן תעגון וכן טיפלה בשירותי הנמל והעגינה של האניה מול שלטונות הנמל ומשרד התחבורה.

חברת הספנות פעלה, דה-פקטו, כבעלת הספינה. היא שילמה את חשבונות הנמל, המכס וביקורת הגבולות, ערבה לתשלום החשבונות לרשויות הנמל ודאגה לתאם את ביקורת משרד התחבורה בישראל וקיבלה בעצמה את דו"חות הביקורת כסוכנת הנמל. חברת הספנות טיפלה גם בהיבטי התחזוקה השונים הקשורים באניה, עקבה אחר תקלות בתפקוד האניה, הזמינה בעלי מקצוע לטיפול באניה ושילמה בעצמה את התשלומים.       

בעשותה כן, היה בכוחה של חברת הספנות לבדוק ולוודא מראש שמצב האניה מתאים להפלגות הנופש, שכן היא שיווקה את הפלגות הנופש בבלעדיות משנת 2005. ככל שהאניה לא התאימה להפלגות נופש חלומיות לעונת 2007, היה על חברת הספנות לדרוש מבעלי האניה לבצע מראש תיקונים במערכות האניה, ואף לעצור את שיווק ההפלגות בכדי למנוע הפלגות נופש לא מהנות במיוחד, כפי שאכן קרה בפועל.

בבית המשפט נתברר שלפני תחילת ההפלגות נמצאו ליקויים רבים בבדיקה שבוצעה ע"י משרד התחבורה, ובדו"ח הבדיקה החוזרת צוין כי נותרו תקלות שלא תוקנו ועל כן הוחלט לעצור את האניה עד לתיקון הליקויים העיקריים. לבסוף הורשתה האניה להפליג, אך הדבר אינו מלמד כי המערכות בה היו טובות וחזקות כדי לשרוד סדרה ארוכה של הפלגות נופש.

בית המשפט מציין כי חברת הספנות הכירה את מצב האניה בהתאם לדוחות הליקויים שהונחו בפניה והיה בכוחה לבדוק כי האניה ערוכה לקלוט נוסעים, אולם היא כשלה ושיווקה חבילת נופש ללא ווידוא מוקדם של מצב האניה, ותוך עצימת עיניים לגבי תקלות צפויות.

ההלכה הפסוקה הינה שמידת מעורבותה של סוכנות הנסיעות, במקרה דנא חברת הספנות שפעלה וסיפקה שירותי סוכנות נסיעות, בכל אחד מהשלבים השונים, מכתיבה במידה רבה את מעמדה המשפטי ואת החובות שהיא נוטלת על עצמה. קרי, היקף אחריותה של חברת הספנות נגזר, אפוא, מהתפקיד אותו היא נוטלת על עצמה מול הלקוח, בהתאם למודל העסקי שעל-פיו היא פועלת.

ראה: ח"א 804/07 דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות (1979) בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' (פס"ד מיום 13.10.2009).

בית המשפט קובע בפסק הדין כי התשתית הראייתית במקרה זה מלמדת כי חברת הספנות התנהלה כמנהלת ההפלגות ומקור חבותה כלפי הנוסעים הוא הן מכוח החוזה שנקשר ביניהם והן מכוח חובת הזהירות שהיא חבה כמארגנת ומשווקת ההפלגות.

בת"א (מחוזי ת"א) 1286/08 מאיר ו- 367 נוספים נ' כספי הפלגות קרוז בע"מ (פס"ד מיום 17.05.2011), קבע כבוד השופט א' אורנשטיין, במקרה זהה, כי יש לראות בחברת הספנות "מעין בעלים" של האניה.     

בענייננו, ביקר בית המשפט את חברת הספנות על שבחרה שלא להגיש הודעת צד ג' כנגד הבעלים ואף לא זימנה עד כלשהו מנציגי הבעלים, דבר שהיה יכול לשפוך אור על מערכת היחסים הפנימית בין הצדדים וליתן מידע נוסף בענין מצב האניה וידיעת הגורמים המטפלים.

כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר הטילה, באופן חריג, מכוח עקרון תו-הלב ובהתבסס על דיני הרשלנות הכלליים, אחריות אישית מיוחדת גם על הבעלים והמנהל היחידי בחברת הספנות. לדידה, מעמדו הבכיר, מעורבותו בכל הנעשה, השתתפותו בחלק מן ההפלגות והמידע שהיה בידיו בדבר התקלות בהפלגות, מובילים להכרה באחריות אישית כלפי הנוסעים. מנהל חברת הספנות לא עשה את שהיה בכוחו – להימנע משיווק הפלגות שצפויות להסב עוגמת נפש או לכל הפחות לדאוג לתיקון יסודי של כל הליקויים באניה בטרם ההפלגה.  

בית המשפט פסק שהתקלות איינו את תכלית העסקה וכי על חברת הספנות להשיב לנוסעים את מלוא כספם וכן לפצותם בגין עגמת נפש. 

 

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח מכל סוג שהוא. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית, פרטנית ויסודית לנסיבות המקרה שלו, לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם.

 

email this page to a friend