אלת הצדק
אחריות מארגן חבילת תיור לנזק שנגרם בסיור בחירה של חברה מקומית

לאחרונה פסק בית המשפט העליון באוסטריה כי מארגן חבילת תיור נושא באחריות לנזקים שנגרמו לנוסעת בתאונה שארעה במסגרת סיור בחירה באמצעות חברה מקומית (OGH resolution of Jan 29,2015, 6 Ob 22/14z).

הנוסעת הזמינה חבילת תיור לרפובליקה הדומיניקאנית. בתנאי מארגן חבילת התיור צוין כי בכל הנוגע לשירותים של צד שלישי, כדוגמת טיולים מקומיים, המארגן אחראי לתיווך נכון בלבד ולא לביצוע התקין של השירותים עצמם. הנציג המקומי של מארגן חבילת התיור ברפובליקה הדומיניקאנית הפיץ לוחות זמנים שבועיים לאורחים המכילים סיורי בחירה שונים. לוחות זמנים אלה הודפסו על נייר שכלל את הלוגו של מארגן חבילת התיור בכותרת ובשורה התחתונה בדף החרגה כי סיורי הבחירה מאורגנים תחת אחריותו הבלעדית של המארגן מקומי.

הנוסעת ובעלה הזמינו טיול בסירה והנציג המקומי של מארגן חבילת התיור קיבל את ההזמנה. אף אחד לא ציין בפני הנוסעת שסיור הבחירה הנ"ל מאורגן על ידי מארגן חבילת התיור ואף לא היה כל רמז בכתב בעניין זה.

הסירה הביאה את הנוסעת, בעלה וכמה אורחים אחרים לאי מסוים, הסירה עצרה קרוב לחוף כדי לאפשר למשתתפים לרדת למים ונאמר למשתתפים לעזוב את הסירה בין שני המנועים שמאחור. המרווח בין המנועים היה קטן ולא היה שום סוג של ידית אחיזה, מדרגות או מעקה אשר יכול היה לשמש לעזר כדי לשמור על איזון, כל זאת בניגוד לכללי הבטיחות והתקנות של ימאות ראויה. כאשר הנוסעת ניסתה לרדת, גל טלטל את הסירה והיא נפלה ושברה את רגלה.

הנוסעת תבעה את מארגן חבילת התיור וזכתה בתביעתה בכל הערכאות. בית המשפט העליון ציין כי בכל קשור לאחריות כמארגן, התפיסה של צרכן ממוצע היא מכרעת וברגע שהלוגו של מארגן חבילת התיור בכותרת של לוח הזמנים השבועיים והנציג המקומי של מארגן חבילת התיור הוא זה שמקבל את ההזמנות לטיולים, נוצר הרושם הבלתי נמנע שהטיולים המקומיים מאורגנים על ידי מארגן חבילת התיור ולא על ידי מארגן מקומי. זאת ועוד, המידע המסייג שהודפס בקטן בשורה התחתונה של דף לוח הזמנים השבועיים לא היה מספיק כדי לשנות את הרושם הזה.

אין חולק כי מטייל רשאי להניח שהנציג ממליץ על טיול רק לאחר שמארגן החבילה בדק את תקינות הטיול ובטיחותו, לרבות הסיכון שבטיול, כלי תחבורה מתאים, נהג מיומן, כיסוי ביטוחי ומקצועיות המארגן המקומי.

על מארגן החבילה מוטלת חובת הזהירות כלפי המטיילים, המסתמכים על העובדה שהוא זה שמציע את הטיולים באמצעות הנציג, להציע להם להצטרף לסיורי בחירה העומדים בסטנדרטים ראויים, מגורמים מקצועיים וברמה עליה התחייב. 

ניטול לדוגמא מקרה בו מארגן החבילה מתקשר עם מארגן מקומי אשר בעבר כבר סיפק אוטובוסים ישנים המועדים לתקלות, אשר אכן התרחשו מספר פעמים בטיולים קודמים, ובגלל עיכובים מתמשכים נגרמו למשתתפים עגמת נפש ואובדן הנאה. במקרה כזה, רשלנותו של מארגן החבילה נובעת מהתקשרות עם מארגן מקומי המספק שירותים ברמה נמוכה ובסטנדרט שאינו מקצועי ואינו תואם את המקובל.

יחד עם זאת, אין זה סביר לדרוש ממארגן חבילת התיור לבדוק שמכלוליהם של כל כלי התחבורה שבהם ייסעו המשתתפים תקינים, לבדוק שהמטבחים של כל מסעדה בה יסעדו המשתתפים עומדים בכל דרישות ההיגיינה וגם לא שכל מעלית או מתקן אחר שבו אמורים המשתתפים לעשות שימוש, אמנם תקינה היא ואינה טומנת בחובה סכנה כלשהי.

יובהר ויודגש, כי עצם קרות הפרה או אירוע תאונה אינו מעיד על התנהלות כללית ועל הפרת חובות מצד מארגן חבילת התיור. במקרה שכזה, על הניזוק להוכיח כי מארגן חבילת התיור לא בחר את נותני השירותים בקפידה ובמיומנות ראויה וכי היה על מארגן החבילה לצפות את אירוע התאונה או כי היה יכול למנוע אותו.

ניתן אפוא לומר, כי אם מארגן חבילת התיור יוכיח שבחר בחברה מקומית בעלת מוניטין, בדק וביקר את החברה המקומית אשר מבצעת את הטיולים ומצאה מיומנת, מקצועית ונעדרת סיכונים, לא תוטל עליו חבות בגין נזק כלשהו ויהיה קשה לראות בו כמי שהתרשל כלפי המשתתפים או הפר חובה אחרת כלפיהם.

 

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח מכל סוג שהוא. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית, פרטנית ויסודית לנסיבות המקרה שלו, לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם.

 

email this page to a friend